. Societate de Avocatura - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RO - EN - IT - ES

Drept Comercial

Consultanta si asistenta juridica privind constituirea asociatiilor profesionale si sociatatilor comerciale.

Commercial Law

ENConsultanta si asistenta juridica privind constituirea asociatiilor profesionale si sociatatilor comerciale.

Dreptul Asigurărilor

NEMES & ASOCIATII a fost prima societate de avocatura care a obtinut cele mai mari daune morale ca urmare a accidentelor de vehicule incepand cu anii 2006 si pana in prezent.

Drept Bancar

NEMES & Asociatii a acordat consultanta si asistenta juridica pentru infiintarea Bancii Comerciale Feroviare S.A.

Operatiuni de Leasing

Acordare de asistenta juridical si reprezentare companiilor de leasing romanesti si straine care activeaza pe piata roameasca. 

Insolvenţa

Analiza oportunitate, reprezentarea in instanţă a societăţilor debitoare şi creditoare in cadrul procedurii insolventei.

Drept Fiscal

Consultanta fiscala generala, reprezentand redactarea de rapoarte, opinii legale, puncte de vedere privind aplicarea normelor de drept material fiscal ce reglementeaza.

Contencios Administrativ

Asiguram consultanta juridica pentru autoritatea publica în fazele premergatoare emiterii actului administrativ.

Drept Civil

Asiguram consultanta juridica in materie de: raspundere civila delictuala, dreptul de  proprietate si alte drepturi reale, garantii, contracte civile, succesiuni.

Drept Penal

Societatea noastra asigura asistenta juridica si reprezentarea în fata organelor de cercetare penala, în fata instantelor de fond si în caile de atac ordinare si extraordinare, asistenta juridica, redactarea plângerilor penale si alte acte procedurale specifice procesului penal.
Admin Site: Ing. Cosmin Olteanu

nemes-asociatii.ro Web analytics