. Societate de Avocatura - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RO - EN - IT - ES

Insolvenţa

 • Analiza oportunitate, reprezentarea in instanţă a societăţilor debitoare şi creditoare in cadrul procedurii insolventei.
 • Consultanta in domeniul lichidărilor voluntare.
 • Consultanta in materia reorganizării extra-judiciare, proceduri de prevenție(concordat preventiv, mandat ad-hoc).
 • Inființare, radiere, executare garanții reale.
 • Reprezentarea in instanţă a societăţilor debitoare şi creditoare in cadrul procedurii inslventei.
 • Acţiuni în pretenţii pentru realizarea creanţelor, somaţii de plată, acţiuni în constatarea nulităţii, contestaţii la executare silită, opoziţii cambiale. 
 • Răspundere contractuală şi extracontractuală.
 • Asistenţă şi reprezentare în relaţia cu executorii judecătoreşti, practicieni in insolventa şi alte organe în vederea aducerii la îndeplinire a sentinţelor judecătoreşti.
 • Consultanta in materia reorganizării extra-judiciare.
 • Intocmirea proiectului sau a planului de reorganizare si supravegherea realizării acestuia in cele mai bune condiții.
 • Intocmirea analizelor economico-financiare necesare stabilirii cauzelor care au dus la starea de încetare de plați si a previzionării posibilităților de redresare.
 • Intocmirea rapoartelor de evaluare a unor active sau bunuri care urmează a fi valorificate prin vânzare.
 • Conducerea sau supravegherea activității societății debitoare.
 • Intocmirea proiectului sau a planului de lichidare.
 • Valorificarea, in cadrul unui sistem de marketing deosebit de eficient, a activelor societății aflate in insolventa.
 • Conducerea integrala a activităţii de lichidare a bunurilor societăţii (lichidator).
 • Asistenta juridica si reprezentare a administratorilor/menegerilor, directorilor si altor persoane care au cauzat sarea de insolventa a debitorilor.

 Carti representative publicate de Conf.Univ.Dr. Vasile Nemeş.

 

 
Admin Site: Ing. Cosmin Olteanu

nemes-asociatii.ro Web analytics