. Societate de Avocatura - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RO - EN - IT - ES

Drept Comercial

 • Consultanta si asistenta juridica privind constituirea asociatiilor profesionale si sociatatilor comerciale.
 • Consultanta si asistenta juridica privind organizarea si functionarea asociatiilor profesionale si sociatatilor comerciale.
 • Consultanta si asistenta juridica privind modificarile ce intervin in activitatile asociatiilor profesionale si sociatatilor comerciale.
 • Consultanta juridica cu privire la orice aspecte legate de functionarea si organizarea asociatiilor profesionale si sociatatilor comerciale.
 • Asistenţă privind modificarea capitalului social, conversia creanţelor în acţiuni, analiza cerinţelor legale privind desfiinţarea, divizarea, dizolvarea societatilor comerciale.
 • Consultanţă şi asistenţă privind aspecte legate de organele de conducere şi respectarea legislaţiei, inclusiv pregătirea şi revizuirea actelor constitutive şi/sau adiţionale, contracte, alte aspecte legate de conformitatea cu legile aplicabile.
 • Asistenţă şi servicii de documentare în ceea ce priveşte fuziuni, achiziţii, acte de dispoziţie, recapitalizări şi alte tranzacţii strategice;
 • Intocmirea, negocierea, amendarea contractelor comerciale şi a altor acorduri (vânzare-cumpărare, închiriere, leasing, distribuţie, parteneriat, joint-venture, împrumut, comodat, creditare, mandat, reprezentare, gaj, ipotecă, cesiune, construcţii, întreţinere).
 • Intocmirea, negocierea, amendarea oricăror alte contracte colaterale.
 • Acţiuni în pretenţii pentru realizarea creanţelor, somaţii de plată, acţiuni în constatarea nulităţii, contestaţii la executare silită, opoziţii cambiale, plângeri penale.
 • Litigii de drept societar: asistenţa şi reprezentarea în litigii între acţionari, management, alte dispute societare, gestionarea conflictelor, arbitraj.
 • Asistenţă şi reprezentare în relaţia cu executorii judecătoreşti şi alte organe în vederea aducerii la îndeplinire a sentinţelor judecătoreşti; 

 

 Carti reprezentative publicate de Conf.Univ.Dr. Vasile Nemeş.

 
Admin Site: Ing. Cosmin Olteanu

nemes-asociatii.ro Web analytics