. Societate de Avocatura - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RO - EN - IT - ES

Drept Fiscal

  •  Consultanta fiscala generala, reprezentand redactarea de rapoarte, opinii legale, puncte de vedere privind aplicarea normelor de drept material fiscal ce reglementeaza:

               - impozitarea societatilor comerciale;

               - taxa pe valoarea adaugata;

               - accizele;

               - impozitul pe venitul nerezidentilor;

               - impozitarea persoanelor fizice;

               - impozite locale.

  • Consultanta fiscala, reprezentand redactarea de rapoarte, opinii legale, puncte de vedere privind aplicarea dispozitiilor Conventiilor de Evitare a Dublei impuneri.
  • Asistenta fiscala specializata in timpul controalelor efectuate de autoritatile fiscale, precum si reprezentarea in relatia cu autoritatile fiscale.
  • Asistenta si reprezentare in indeplinirea procedurilor legale de contestare a proceselor verbale de control si a deciziilor de impunere si a oricaror acte emise de autoritatile publice din domeniul fiscal.
  • Asistenta si reprezentare in fata instantelor de fond, recurs si supreme, in litigiile privind problemele de natura fiscala.

 
Admin Site: Ing. Cosmin Olteanu

nemes-asociatii.ro Web analytics