. Societate de Avocatura - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RO - EN - IT - ES

Nemeş Vasile

 

 

Partener fondator al NEMES & Asociatii S.P.A.R.L.

  • Conferentiar Universitar Doctor in Drept Magna Cum Laude.
  • Consilier in Baroul Bucuresti.
  • Titularul cursurilor de "Drept comercial", "Drept bancar”, "Dreptul asigurărilor”  la Facultatea de Drept, din cadrul Universităţii Nicolae Titulescu Bucureşti.
  • Lector la Institutul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor.
  • Formator la Institutul Notarial Roman.
  • Arbitru in Corpul de Arbitri care funcţionează pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.
  • Preşedinte al Senatului Universităţii Nicolae Titulescu din Bucureşti.

NEMES VASILE a participat la diferite intruniri conferinte si dezbateri pe noul cod civil. A prezentat diferite teme pe noul cod civil la societatile bancare, societati de leasing si alte companii private si de stat.

Date de contact:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Dintre lucrarile publicate cu relevanta in domeniu, evocam cu titlu de exemplu:

 

 

1.Drept bancar, Edit. Universul Juridic, Bucureşti 2011,

2.Drept comercial. Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2011,

2. Contractul de fiducie conform noului Cod Civil, Curierul Judiciar, Nr. 10 din 2011

3.Dreptul asigurarilor. Curs universitar, Edit. Universul Juridic, Bucureşti 2010,

4.Curs de drept comercial (învăţământ la distanţă), Autori: St. D. Cărpenaru, V. Nemeş, Editura Cartea Studenţească, Bucureşti, 2006,

5.Noua lege a insolvenţei – Legea nr.85/2006. Comentarii pe articole; Autori: St. D. Cărpenaru, V. Nemeş, M. A. Hotca, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006

6.Curs de drept comercial (învăţământ la distanţă), Autori: St. D. Cărpenaru, V. Nemeş, Editura Cartea Studenţească,

7.Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Comentarii pe articole, Ediţia a 2 a , Autori: St. D. Cărpenaru, V. Nemeş, M. A. Hotca, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008

8.Codul comercial şi legile conexe, Editura C.H. Beck, Bucureşti 2008, ediţie îngrijită şi adnotată de Vasile Nemeş.

9.Societăţile de asigurare, autor Vasile Nemeş, Editura Hamangiu, Bucureşti 2008,

10.Contractele civile şi comerciale, autori Stanciu D. Cărpenaru, Liviu Stănciulescu, Vasile Nemeş, Editura Hamangiu, Bucureşti 2008,

11.Drept bancar, Edit. Editas, Bucuresti 2004,

12.Dreptul asigurarilor, Ed. Hamangiu 2009.

13.Înregistrarea, modificarea şi anularea incidentelor bancare, în Revista Buletinul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor nr.3, Bucureşti 2005,

14.Menţiunile supuse înregistrării în Centrala Riscurilor Bancare, în Revista Buletinul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea avocaţilor nr.1, Bucureşti 2006

15.Sfera si condiţiile de aplicare a procedurii falimentului societăţilor de asigurare, în Revista Lex et Scientia, Edit. Trei, Bucureşti 2005,

16.Regimul juridic al operaţiunilor valutare, în Revista Lex et Scientia, Edit. Trei, Bucureşti 2004

17.Dobânzile comerciale în lumina reglementărilor Ordonanţei Guvernului nr.9/2000, coautorat cu Lect. univ. dr. V. Stoica, în Revista de Drept Comercial nr.5/2001, Edit. LUMINA LEX, Bucureşti 2001

18.Dobânzile actuale în materie comercială, în Revista Lex et Scientia nr.6, vol.I, Edit. Trei, Bucureşti 1999

19.Societăţile comerciale: apariţie, evoluţie şi reglementare în contextul procesului de globalizare, în Revista Lex et Scientia nr.4, Edit. Trei, Bucureşti 1998

20.Asigurările de credite, de garanţii şi de pierderi financiare, în Revista Buletinul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor nr.1, Bucureşti 2007,

21.Insolvenţa bancară. Studiu comparativ cu reglementările legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei în: Probleme actuale în dreptul bancar Editura Wolterrs Kluwer, Bucureşti 2008;

22.Activitatea de intermediere şi intermediarii în asigurări, în Revista Buletinul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor nr.3, Bucureşti 2008

23.Condiţiile aplicării dobânzii în materie comercială, în Lex et Scientia, nr. 7 vol. 1, Bucureşti 2000,

24.Asigurarea bunurilor obiect al contractelor de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare, în Revista de Drept Bancar şi Financiar, nr.3/2008, Editura Hamangiu, Bucureşti 2008,

25.Mandatul ad-hoc şi concordatul preventiv,în Revista Pandectele Române nr.3/2010

26.Asigurarea obligatorie a locuinţelor, în Revista Buletinul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor nr.1, Bucureşti 2010.

 

 
Admin Site: Ing. Cosmin Olteanu

nemes-asociatii.ro Web analytics