. Societate de Avocatura - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RO - EN - IT - ES

Marcu Constantin

 

Avocat colaborator al NEMES & Asociatii S.P.A.R.L.

 • Absolvent al Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Nicolae Titulescu Bucuresti.
 • Master Dreptul Afacerilor, Universitatea Nicolae Titulescu Bucuresti.
 • Membru al Baroului Bucuresti din anul 2011.

Domenii de expertiza: Drept financiar-fiscal, Drept procesual civil, Drept comercial.

Acorda asistenta si reprezentare juridica privind contestarea rapoartelor de inspectie fiscala, deciziilor de impunere si a altor acte administrative fiscale emise de organele fiscale, prin care sunt stabilite obligatii fiscale (accize, tva, impozit pe profit, impozit pe venit si altele).

Acorda asistenta si reprezentare juridica privind contestarea masurilor de executare silita (somatii, titluri executorii) emise de organele fiscale pentru recuperarea obligatiilor fiscale.

Asistenta si reprezentare juridica privind contestarea masurilor asiguratorii (popriri, sechestru asigurator) dispuse de organele fiscale, pentru garantarea executarii creantelor fiscale datorate bugetului de stat.

Asistenta si reprezentare juridica privind aplicarea si interpretarea normelor de drept material fiscal ce reglementeaza: 

 • impozitarea societatilor comerciale; 
 • taxa pe valoarea adaugata;
 • impozitul pe venitul nerezidentilor; 
 • impozitarea persoanelor fizice; 
 • impozite locale.

 

Date de contact:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ioniță Nicoleta Dorinela

 

   Avocat colaborator senior al NEMES & Asociatii S.P.A.R.L.

 • Licentiata in drept la Universitatea Nicolae Titulescu din Bucuresti.
 • Absolventa a Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor.
 • Membră a Baroului Bucureşti din anul 2006.

    IONIȚĂ NICOLETA DORINELA detine o vasta experienta juridica, reprezentand clientii atat in fata autoritatilor publice cat si in fata partenerilor contractuali. Experienţa sa ca avocat include reprezentarea societăţilor comerciale în litigii cu privire la informaţii privilegiate cu caracter confidenţial, în acţiuni de executare silită a titlurilor de credit, de lichidare sau de dizolvare a societăţilor comerciale. Ea a participat la negocierea de contracte bancare, şi a asistat societăţi financiar-bancare în operaţiuni privind creditul de consum. Este specializata in drept civil, comercial, asigurari , leasing si drept bancar.

 

Date de contact:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Nemeş Vasile

 

 

Partener fondator al NEMES & Asociatii S.P.A.R.L.

 • Conferentiar Universitar Doctor in Drept Magna Cum Laude.
 • Consilier in Baroul Bucuresti.
 • Titularul cursurilor de "Drept comercial", "Drept bancar”, "Dreptul asigurărilor”  la Facultatea de Drept, din cadrul Universităţii Nicolae Titulescu Bucureşti.
 • Lector la Institutul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Avocaţilor.
 • Formator la Institutul Notarial Roman.
 • Arbitru in Corpul de Arbitri care funcţionează pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.
 • Preşedinte al Senatului Universităţii Nicolae Titulescu din Bucureşti.

NEMES VASILE a participat la diferite intruniri conferinte si dezbateri pe noul cod civil. A prezentat diferite teme pe noul cod civil la societatile bancare, societati de leasing si alte companii private si de stat.

Date de contact:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Dintre lucrarile publicate cu relevanta in domeniu, evocam cu titlu de exemplu:

 

 

1.Drept bancar, Edit. Universul Juridic, Bucureşti 2011,

2.Drept comercial. Curs universitar, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2011,

2. Contractul de fiducie conform noului Cod Civil, Curierul Judiciar, Nr. 10 din 2011

3.Dreptul asigurarilor. Curs universitar, Edit. Universul Juridic, Bucureşti 2010,

4.Curs de drept comercial (învăţământ la distanţă), Autori: St. D. Cărpenaru, V. Nemeş, Editura Cartea Studenţească, Bucureşti, 2006,

5.Noua lege a insolvenţei – Legea nr.85/2006. Comentarii pe articole; Autori: St. D. Cărpenaru, V. Nemeş, M. A. Hotca, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2006

6.Curs de drept comercial (învăţământ la distanţă), Autori: St. D. Cărpenaru, V. Nemeş, Editura Cartea Studenţească,

7.Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei. Comentarii pe articole, Ediţia a 2 a , Autori: St. D. Cărpenaru, V. Nemeş, M. A. Hotca, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008

8.Codul comercial şi legile conexe, Editura C.H. Beck, Bucureşti 2008, ediţie îngrijită şi adnotată de Vasile Nemeş.

9.Societăţile de asigurare, autor Vasile Nemeş, Editura Hamangiu, Bucureşti 2008,

10.Contractele civile şi comerciale, autori Stanciu D. Cărpenaru, Liviu Stănciulescu, Vasile Nemeş, Editura Hamangiu, Bucureşti 2008,

11.Drept bancar, Edit. Editas, Bucuresti 2004,

12.Dreptul asigurarilor, Ed. Hamangiu 2009.

13.Înregistrarea, modificarea şi anularea incidentelor bancare, în Revista Buletinul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor nr.3, Bucureşti 2005,

14.Menţiunile supuse înregistrării în Centrala Riscurilor Bancare, în Revista Buletinul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea avocaţilor nr.1, Bucureşti 2006

15.Sfera si condiţiile de aplicare a procedurii falimentului societăţilor de asigurare, în Revista Lex et Scientia, Edit. Trei, Bucureşti 2005,

16.Regimul juridic al operaţiunilor valutare, în Revista Lex et Scientia, Edit. Trei, Bucureşti 2004

17.Dobânzile comerciale în lumina reglementărilor Ordonanţei Guvernului nr.9/2000, coautorat cu Lect. univ. dr. V. Stoica, în Revista de Drept Comercial nr.5/2001, Edit. LUMINA LEX, Bucureşti 2001

18.Dobânzile actuale în materie comercială, în Revista Lex et Scientia nr.6, vol.I, Edit. Trei, Bucureşti 1999

19.Societăţile comerciale: apariţie, evoluţie şi reglementare în contextul procesului de globalizare, în Revista Lex et Scientia nr.4, Edit. Trei, Bucureşti 1998

20.Asigurările de credite, de garanţii şi de pierderi financiare, în Revista Buletinul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor nr.1, Bucureşti 2007,

21.Insolvenţa bancară. Studiu comparativ cu reglementările legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei în: Probleme actuale în dreptul bancar Editura Wolterrs Kluwer, Bucureşti 2008;

22.Activitatea de intermediere şi intermediarii în asigurări, în Revista Buletinul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor nr.3, Bucureşti 2008

23.Condiţiile aplicării dobânzii în materie comercială, în Lex et Scientia, nr. 7 vol. 1, Bucureşti 2000,

24.Asigurarea bunurilor obiect al contractelor de credit ipotecar pentru investiţii imobiliare, în Revista de Drept Bancar şi Financiar, nr.3/2008, Editura Hamangiu, Bucureşti 2008,

25.Mandatul ad-hoc şi concordatul preventiv,în Revista Pandectele Române nr.3/2010

26.Asigurarea obligatorie a locuinţelor, în Revista Buletinul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor nr.1, Bucureşti 2010.

 

 

Slobozeanu Ionuţ Rareş

 

Partener al NEMES & Asociatii S.P.A.R.L.

 • Licenţiat în Drept la Universitatea Nicolae Titulescu din  Bucureşti.
 • Masterand in Drept International si Comunitar.
 • Absolvent al Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor.
 • Membru în Baroul Bucureşti din anul 2007.

Este un foarte bun avocat pledant şi a reprezentat clienţi români şi străini în litigii civile şi comerciale, la instanţe de judecată sau în arbitraj comercial. Printre domeniile sale de specializare se numără drept comercial, drept civil, dreptul asigurarilor. A participat pentru clienti români şi străini în proiecte de consultanţă comercială, de fuziuni şi achiziţii, în negocierea contractelor civile şi comerciale. Asistă clienţi în cauze penale, în faza de urmărire penală şi la instanţele de judecată.

 

Date de contact:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
Admin Site: Ing. Cosmin Olteanu

nemes-asociatii.ro Web analytics